YPI-70tit_ypi70.gif
ypi70_01.jpg
ypi70_02.gif
ypi70_03.gif有効的な利用方法の一例 → ●超高張力鋼板部分の切開  ●ピラーや骨格部分の切開
ypi70_04.gif

●●切断能力●●
ypi70_05.gif

●●セット内容●●
ypi70_06.jpg
①切断トーチ 10m(チップ1.0mm付き) 1本
②アースコード3m 1本
③シールドカップ 1個
④非接触切断用アダプター 1個
⑤エアーカプラSH 1個
⑥チップ 1.3mm 2個
⑦電極 2個
⑧入力圧着端子 3個

YPI-70仕様

品番
YPI-70
定格入力電圧
200V
周波数
50/60Hz
相数
三相/単相
定格入力電流
三相入力時 6.0kVA(4.2kW)
単相入力時
9.0kVA(6.3kW)
定格出力電流
三相入力時 70A
単相入力時
60A
エアー圧力
4~5kgf/c㎡
定格使用率
60%
定格寸法
260W × 460L × 340H(mm) 21kg